Окръжен съд-Монтана започна дело за обявяване на фалит на пловдивска фирма

/ Thinkstock/Getty Images
Пловдивска фирма, чието седалище е в Лом, да бъде обявена във фалит - такова дело започна Окръжният съд в Монтана. Става дума за транспортната  фирма „Алмус бус” ООД, която дължи заплати на работниците и служителите си от май 2016 година до февруари 2017 година. Стойността на неизплатените трудови възнаграждения е в 279 679 лева. 

Молбата за откриване на процедурата по несъстоятелност е подадена от изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” - София. Материалите по делото са събирани от инспекторите в Пловдив, където е съдебната  регистрация на фирмата, със седалище в Лом.

Предават на съд управител на дружество, присвоил зърно в големи размери

Тя е учредена през 2013 година. От тогава до сега е преминала през различни трансформации. Актуалният учредителен акт е от 20 април тази година. Според документа,  фирмата вече не е ООД /дружество с ограничена отговорност/, а е ЕООД  /еднолично дружество с ограничена отговорност/.

Името се изписва на латиница ALMUS BUS “LTD”  и едноличен собственик на капитала е „Амарок Транс” – ЕООД със седалище в София. Фирмата се представлява от Павлин Валериев Лозанов, жител на град Пловдив по постоянен адрес.

От сайта на Окръжен съд четем, че по делото за обявяване на несъстоятелност предстои да бъде назначена експертиза за установяване финансовото състояние на дружеството и събиране на доказателства относно наличието на други непогасени задължения към съконтрагенти или към бюджета.

Двама шофьори отиват на съд, заради катастрофа, отнела човешки живот

Това е първото дело за обяваване на несъстоятелност или фалит, заведено в Окръжен съд, по молба на изпълнителанта агенция „Главна инспекция по труда”. Тази възможността за правораздаване срещу работодател, който дължи заплати на най-малко една трета от работниците и служителите си за повече от два месеца, е въведена с последните изменения в Търговския закон, в сила от 31 март.

Досега за подобни нарушения на трудовото законодателство бяха налагани наказателни актове за административни нарушения.