Кметицата на Борован излезе с опровержение срещу кмета на Хайредин

/ Дарик - Враца
Кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова изпрати до медиите опровержение по отношение публични изяви на кмета на община Хайредин  по местни и национални медии, относно състоянието на язовири на община Борован. Публикуваме опровержението в цялост и без редакции с изключение на частта, адресирана към други медии:

"От направеното изявление на г-н Алексиев, обикновения читател остава с впечатление, че причина за бедственото положение създало се около яз. Рогозен I произлиза от това, че язовирите "Гарвански геран" и "Езерска падина" преливат. Това  не отговаря на истината и подвежда читателя за действителната причина за ситуацията около яз. Рогозен I.

Двата цитирани язовира се намират във водосборната област на яз. Рогозен I. Ако приемем „нулевото решение“ двата язовира са ликвидирани и не съществуват ситуацията с яз. Рогозен I  щеше да бъде още по тежка предвид това, че със своята ретензионна способност тези  два язовира намаляват върха на високата вълна, която се явява при язовир Рогозен I.

Длъжна  съм да отбележа, че като кмет на община Борован винаги съм била за координиране на действията по експлоатацията, не само на двата язовира, но и останалите 10 язовира които се намират на територията на община Борован и се намират във водосборната област на яз. Бързина, който язовир също се намира в критично състояние.

До прииждане на високата вълна от интензивното снеготопене тази пролет, двата язовира бяха контролирано изпускани до достигане на най - ниска възможна Кота на Водното ниво. Със своя свободен обем, те поеха част от обема на високата вълна и повлияха положително на критичната ситуация създала се около язовир Рогозен I.

Във всичките си действия по експлоатация на язовирите на територията на община Борован сме се стремили да бъдем в постоянна координация с община Хайредин и това публично изразено мнение на г-н Алексиев, внушава вина на кмета на община Борован, че със своите действия е причина за създалата се критична обстановка на язовирна стена Рогозен I.

След преодоляване на критичната ситуация около яз. Рогозен I, в което не се съмняваме, че ще се случи в близките дни ние пак ще продължим да работим в синхрон при експлоатацията на язовирите на територията на двете съседни общини и ще разчитаме на съвместните си действия по контролираното изпускане на води от язовирите общинска собственост.

Разчитаме в бъдеще да не се обвиняваме  взаимно, а да си помагаме в действията си срещу природните бедствия, за осигуряване на живота, здравето и сигурността на населението, жители на двете  общини."
 
Община Борован