/ Община Горна Оряховица

Многопрофилната болница „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица реализира печалба в размер на 63 876 лева за миналата година. Това съобщи управителят на болницата д-р Иван Иванов. Втората по големина в страната общинска болница за първи път излиза на печалба от 12 години, сочи сравнение на годишните отчети.

Над 1300 пациенти са преминали миналата година през І вътрешно отделение на горнооряховската болница

За 2018 година финансирането от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в стационара е увеличено с 12 % в сравнение с предходната година или то е възлизало на 4 992 658 лева. Субсидията от МЗ също била по-висока с 9 % от предходната година или 72 752 лева. Разходите за отчетния период са нараснали с 11% в сравнение с 2017 г., но 60% от тях са били изхарчени за заплати.

В рамките на една година просрочените задължения са стопени с над 65% от 280 756 лева за 2017 г. на 97 463 лева за 2018 г. „Тенденцията за ограничаване на просрочените задължения към доставчиците и оптимизиране на разходите не е прекъсвана още от 2016 година, откакто ръководя болницата", коментира д-р Иванов. Тогава просрочията са били около 600 000 лева.

Приключи ремонтът на три отделения в горнооряховската болница

Средната брутна работна заплата за м.г. е била 1013, 41 лева в края на миналата година, като в сравнение с предходната 2017 г. увеличението е с 90,57 лв. и 10 %. През януари на миналата година заплатите стартират от 988, 34 лева, докато през януари 2019 г. средната работна заплата е 1044, 99 лв. Средното брутно възнаграждение на лекарите за месец вече е 1555,78 лева, а на медицинските специалисти - 945,14 лева, посочи още д-р Иванов.

Увеличават се пациентите, минаващи през Отделението по рехабилитация в горнооряховската болница

С писмо от Министерство на здравеопазването ръководството на болницата е уведомено, че ще получи завишена субсидия за текущата година от държавата. Тя ще е в размер на 175 000 лева, докато за м.г. е била 72 752 лева.

Д-р Иванов ще предложи на Медицинския съвет към болницата да бъде направено ново увеличение на заплатите на медицинския персонал през настоящата година с оглед увеличената субсидия от здравното министерство.