Сезонната работа увеличи наетите лица в региона
Сезонната работа увеличи наетите лица в региона / DarikNews.bg, архив

68 951 души са наети по трудово и служебно правоотношение към края на юни във Великотърновска област, сочат данни на Териториалното статистическо бюро. Те са се увеличили с 1 113 души или с 1.6% спрямо края на март т.г.

В сравнение с края на първото тримесечие на годината най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Строителство" - с 18.2%, „Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17.8% и „Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.6%. Значително намаление на работещи се отчита в дейност „Професионални дейности и научни изследвания" - с 6.5%.

Най-голям е относителният дял на наетите в преработващата промишленост, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и „Транспорт, складиране и пощи" - съответно 28.1, 17.7 и 10.8%.

В края на юни работещите в областта са с 432 души или с 0.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство" - със 747 души, и „Транспорт, складиране и пощи" - с 615. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности" - с 26.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 20.9% и „ Селско, горско и рибно стопанство " - с  19.2%.

В края на второто тримесечие на 2012 г. в частния сектор са работили 65.7% от всички наети. На непълно работно време през юни в областта са били наети 3 856 души (5.6% от всички работещи).