Пътуващ салон на образованието пристига във В. Търново
Пътуващ салон на образованието пристига във В. Търново / netinfo

Пътуващ салон на образованието пристига във Велико Търново със съдействието на Центъра за култура и сътрудничество - Френски институт София и Агенция CampusFrance.
Пътуващият салон ще бъде разположен от 10 до 18 часа в регионалната библиотека.
Целта на Салона е да предостави информация за възможностите за обучение във Франция и във франкофонските програми в България.
На настоящия етап броят на българските студенти, записани във френски висши учебни заведения, е около 2700.
800 студенти се обучават във франкофонските програми по електроинженерство и информатика, индустриална химия, хранително-вкусови технологии, икономика и стопанско управление, мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки. Много от тях пребивават във Франция в рамките на европейските програми за обмен Еразъм, Леонардо или по програми за студентска мобилност, финансирани от Университетската агенция за франкофонията.