/ Община Елена
На работно посещение в Елена бе министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Модернизират кухненското оборудване на Социалния патронаж в Елена по проект

Най-напред той посети Дневния център за деца и младежи с увреждания.
Разговаря с децата и персонала и остана с отлични впечатления от качеството на предлаганата социална услуга.

Центърът се посещава ежедневно от близо 30 деца, които са включени в занимания по приложно изкуство, готварство, цветарство, посещават часове по арт терапия и трудотерапия.

Община Елена кани художници за участие в пленер в румънския град Меджидия

Министър Петков се запозна и с дейността на новия Център за ранна интервенция, изграден по проект „Социално включване“. Той работи с деца до 7 години и техните родители от семейства в неравностойно положение, малцинствени групи и с деца с увреждания.

Събор на народните читалища в Община Елена

И още една социална услуга бе представена на министъра, стартирала от началото на юли – нов Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, който до края на месеца ще приеме първите потребители.

На среща с кмета инж. Дилян Млъзев, зам.-кмета Десислава Шопова, председателя на ОбС Стоян Златев и експерти министър Петков благодари на общината и служителите за доброто качество на предоставяните социални услуги, обсъдиха тяхното развитие, също състоянието на пазара на труда и заетостта в Еленския регион.