Модернизират кухненското оборудване на Социалния патронаж в Елена по проект
Модернизират кухненското оборудване на Социалния патронаж в Елена по проект / община Елена
В срок до един месец изпълнителят на обществената поръчка „АБ-ТЕРМ“ ООД гр. Кюстендил трябва да достави оборудване за близо 25 000 лв. по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в Елена“. Тези дни ще бъде подписан и договорът за тристранно сътрудничество между общината, изпълнителя и Фонд „Социална закрила“, който финансира проекта с 26 823 лв. Община Елена участва с 2980 лв.

Проектът е с продължителност 4 месеца, а основната му цел е да се развие и повиши качеството на предоставяната услуга домашен социален патронаж чрез обновяване на материалната база в кухнята. Ще се закупят и монтират нови енергийно-ефективни уреди за приготвяне на храната, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти – конвектомат, хладилник и печка.

С новото кухненско оборудване и обзавеждане ще се приготвя качествена, разнообразна и здравословна храна за потребителите, ще се намали технологичното време за нейното приготвяне и обработване, също и режийните разходи, което ще гарантира по-ниска издръжка за потребителите. Персоналът в кухнята ще работи при по-добри и безопасни условия.
Домашният социален патронаж в Елена предоставя услуги на 170 потребители – възрастни хора и лица с увреждания, сред тях и деца. В целевата група по проекта са включени лица, отговарящи на изискванията, от града и селата Руховци, Марян, Беброво, Буйновци, Константин и Палици.