"Около 3300 ученици от начален етап на обучение се очаква да се завърнат в 63 училища във Великотърновска област от утре", съобщи Розалия Личева, началник на Регионалното управление по образованието във Велико Търново.

"Очакваният брой на децата, които ще влязат в час, е на базата на подадените декларации от родителите, които са съгласни те да се обучават присъствено. Над 56 процента от родителите в област Велико Търново са заявили съгласие", уточни тя.

МОН: Отрицателни са пробите за COVID-19 на учениците, които днес се върнаха в клас

"В паралелките, където няма 50 % съгласие от страна на родителите, няма да започне присъствено обучение и децата ще останат да се учат в електронна среда", посочи Личева.

Общо 12 700 щадящи теста са предоставени от Министерството на здравеопазването, всяко училище е създало собствена организация за прилагането им преди началото на учебните занятия.

"В едно от най-големите училища в областта - СУ "Емилиян Станев", в помощ на учителите, които утре трябва да посрещнат и да тестват 420 малки ученици, са заявили да се присъединят родители доброволци, както и студенти от Филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново", каза Кина Котларска, директор на учебното заведение.
БТА