Министерството на образованието и науката разпредели допълнително 15,4 млн. лв. към бюджетите на образователните институции за 2021 г. Миналата седмица средствата бяха одобрени от Министерския съвет като подкрепа за справяне с пандемията в училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа и за подкрепа за личностното развитие.

Общините получават 13 691 607 лв. за общинските училища, градини и центрове. Конкретните суми можете да видите тук:

 Освен на общините средства се превеждат на няколко министерства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата - 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са предвидени 1 497 155 лева.

Финансирането, което ще получат отделните училища, детски градини, центрове за специална образователна подкрепа и за подкрепа за личностното развитие, можете да видите тук:


Сумите са определени по два критерия – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответната образователна институция.

Допълнителните средства трябва да се използват за противоепидемични мерки, включително за тестване на персонала без „зелен сертификат“ с бързи антигенни тестове, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.