/ iStock/Getty Images
Започна процедурата за определяне на Годишните поименни награди на Община Варна за студенти. За тях  могат да кандидатстват студенти, които отговарят на следните условия:

- да са в редовна форма на обучение и да са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от висшите училища във Варна
- да имат успех не по-нисък от “много добър” (5,00) през предходната учебна година
- да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или имат отлични изяви на научни форуми


Дават допълнителни дни отпуск за учителите в община Варна

Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област. Документите на кандидатите се подават в офиса на студентския съвет на висшето училище, не по-късно от 24 октомври.

Годишните поименни награди се връчват в навечерието на празника 8-ми декември.