Вижте номинациите за Награда Варна в сферата на науката и образованието
Вижте номинациите за Награда Варна в сферата на науката и образованието / DarikNews.bg

Общинските съветници от комисията по наука и образование одобриха номинациите за Награда „Варна“ в сферата на науката, висшето, предучилищно и основно образование. Имената на номинираните от Експертната комисия за присъждане на наградата бяха гласувани с пълно мнозинство.

Дискусии породи единствено предложението на директора на образователната дирекция Лилия Христова, в категория „Колектив на годината“ в областта на средното и училищно образование – наградата да бъде присъдена едновременно на гимназията по дървообработване и Математическата гимназия „д-р Петър Берон“.

„Когато и да отличим МГ няма да е късно. Въпросът е, че те не са предоставили нужната документация с постиженията на учениците за изминалата година. Това е неуважение към Общинския съвет и институциите. Заради това призът трябва да  отиде само при ПГГСД 'Николай Христов“, обясни позицията си Медиха Хамза от ДПС.

Ето кои са номинираните за Награда „Варна“:
В областта на хуманитарните науки

Индивидуална награда за проф. д-р Александър Хинев за цялостната му научно-изследователска дейност и за публикувания монографичен труд „Хирургично лечение на простатния карцином“.
Колективна награда за Циклотронен комплекс към МАБЛ 'Св. Марина“ за осигуряването на вграждането на специфични методики, необходими за работа с нова апаратура.

В областта на природните науки
Индивидуална награда
за доц. Д-р инж. Траян Траянов за заслуги в областта на океанографските измервания и инструменти, подводни изследвания, технологии и патенти.
Колективна награда за Научен колектив с ръководител доц. Д-р Орлин Василев
за научно-приложния проект „MARINGEOHAZARD –BLACK SEA EARLI-WARNING SYSTEM“ - „Инсталиране и въвеждане в експлоатация на основните компоненти на регионална система за ранно предупреждение от морски геокатастрофални опасности по българо-румънската крайбрежна зона”.

В областта на обществените науки
Индивидуална награда за проф. Иван Русев съавтор на книгата „История за Варна“, част 2 Варна през ХV –XIX век.
Колективна награда за проектен екип с ръководител проф. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец храбър“ и капитан I Ранг проф. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за разработването и реализирането на първия в България Алианс „Международна икономика, бизнес и политика“.

В областта на техническите науки
Индивидуална награда за Васил Райков - за написване и издаване на учебник „Бойно използване на противоподводното оръжие“, и за проф. Любен Сиврев за постижения му в научната и преподавателска дейност и като автор на поредица от монографии в областта на общественото обслужване в промишлените предприятия и територии.


Номинациите в системата на предучилищното и училищно образование:
Ученик на годината в областта на общообразователната подготовка
Йордан Йорданов – ученик от XII клас в МГ „Д-р Петър Берон“, участник в националния отбор по математика; носител на сребърен медал от международната математическа олимпиада в Санта Марта, Колумбия. Номинацията е за изключителните му успехи в международни и национални състезания по математика

Учител на годината в областта на предучилищното образование
Мария Бинева – старши учител по спортна подготовка (плуване) в ОДЗ № 3 “Делфинче“ - за заслугите й за адаптирането и прилагането във водна среда на методиката за психомоторна дейност, за въвеждане на иновативни практики в обучението по плуване в ранна предучилищна възраст, за мотивиране на децата за първи стъпки в синхронното плуване.

Учител на годината в областта на обслужващите звена
Веселка Радева  - учител в НАОП “Николай Коперник“ - за изключителния й принос за успехите на варненските ученици в международните конкурси на НАСА, за завоюването на голямата награда, както и първото място в международния конкурс на НАСА за изследване на астероиди и разработка на космически колонии с проекта „Космическа колония ДАФНЕ“.

Учител на годината в областта на средното образование
Жечко Тенев - учител в СОУ за ДНЗ “Проф. д-р. Иван Шишманов“, ръководител на хора и оркестъра в СОУ за ДНЗ “Проф. д-р. Иван Шишманов“ – за прилагане на нестандартни методи и подходи в слухово – солфежния подход към деца с увредено зрение и с множество увреждания, за таланта му да мотивира децата от училището да свирят на тамбура, гъдулка, мандолина, гайда, кавал, контрабас, тъпан и акордеон.

Колектив на годината в областта на предучилищното образование
1. ЦДГ № 13 “Звездичка“ - колективът се отличава с голям творчески потенциал, активност и резултатност в реализирането на образователните и възпитателни цели, задачи и дейности, активен участник и инициатор е на прояви на местно, национално и международно равнище; носител на приза „Зелен флаг“ за участие в международните програми „Екоучилища“ и „Учим за гората, за многобройните спечелени дипломи, сертификати, индивидуални и колективни награди от конкурси, проекти и инициативи.

Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващи звена
1. ПГГСД „Николай Хайтов“ с директор Мария Георгиева - за успехите на учениците и учителите в намирането на мярата между съхраняването на българските традиции и предизвикателствата на съвременните европейски образователни тенденции, за прилагането на иновативни подходи и методи в учебно-възпитателния процес; за участието в международни проекти с училища от Германия, Австрия, Италия, Испания.