Варненска фирма ще прави устройствените планове на Дуранкулашко и Шабленско езера
Варненска фирма ще прави устройствените планове на Дуранкулашко и Шабленско езера / netinfo

"Териториална проектантска организация - Варна ППБО" ЕООД е избрана за
изработката на специализирани подробни устройствени (мастър) планове
на Дуранкулашко и Шабленско езера. Това съобщават от община Шабла,
която възлага изпълнението им с обществена поръчка по проект
"Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени
местности и развитие на устойчив туризъм". Той се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие".

Целта на разработването на мастър - плановете е да се създаде
интегриран подход, който ще даде възможност да се генерира каталог с
взаимно свързани, готови за реализация инвестиционни проекти, допълват
от кметството.