/ Пресцентър ГЕРБ/ЕНП
Емил Радев ще е член на Европейския парламент, обяви Централната избирателна комисия (ЦИК). Варненецът, който беше осми в листата на ГЕРБ, става евродепутат след отказ на водача на листата Мария Габриел от мандата и седмата Лиляна Павлова, която пък  бе избрана от правителството за вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Емил Радев: Надявам се, че на 26 май ще бъдат избрани хора, които ще работят за интересите на България

На 17 юни в ЦИК е постъпило заявление от Мария Габриел, в което заявява, че няма да бъде член на Европейския парламент от Република България поради желанието й да продължи да работи като член на Европейската комисия.

В същия ден е постъпило заявление и от Лиляна Павлова, в което тя заявява, че не желае да бъде обявена за член на Европейския парламент от Република България, ако се стигне до нейния ред в листата.

Ето и пълният текст на решението на ЦИК:

ОТНОСНО: обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България

С вх. № ЕП-10-110 от 17 юни 2019 г. на Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мария Иванова Габриел, в което заявява, че няма да бъде член на Европейския парламент от Република България поради желанието й да продължи да работи като член на Европейската комисия. Заявление с идентично съдържание е подадено и до Европейския парламент.

С писмо вх. № ЕП-00-304 от 18 юни 2019 г. на ЦИК Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, е поискал преди 2 юли 2019 г. да бъде посочено името на лицето, което има законно право и желание да заеме мандата, от който се отказва Мария Иванова Габриел.

С писмо с вх. № ЕП-02-40 от 18 юни 2019 г. на ЦИК Народното събрание на Република България е препратило на Централната избирателна комисия писмото на Антонио Таяни.

Следващият кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия „ГЕРБ“ е Лиляна Павлова Павлова.

С вх. № ЕП-10-111 от 17 юни 2019 г. на ЦИК е постъпило заявление от Лиляна Павлова Павлова, в което заявява, че не желае да бъде обявена за член на Европейския парламент от Република България, ако се стигне до нейния ред в листата.
Следващият кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия „ГЕРБ“ е Емил Йорданов Радев.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 392, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА Мария Иванова Габриел  от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и анулира издаденото й удостоверение.

2. ЗАЛИЧАВА Лиляна Павлова Павлова от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

3. ОБЯВЯВА Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия „ГЕРБ”.
На Емил Йорданов Радев да се издаде удостоверение.

4. Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК