Съдът: Оспорването на Декларацията за признаване на арменския геноцид е недопустимо
Съдът: Оспорването на Декларацията за признаване на арменския геноцид е недопустимо / netinfo
Съдия от Варненския административен съд остави без разглеждане постъпилото оспорване на Областния управител на решение на Общинския съвет от заседание, проведено на 21май тази година. На него бе приета Декларация за признаване на геноцида над арменския народ в началото на миналия век.

Съдът намира, че оспорването е недопустимо поради обстоятелството, че Декларацията е един от видовете актове, предвидени от Закона за местното самоуправление и местната администрация. По своята правна природа декларациите се неюридически актове. Те изразяват отношението на държавните органи към проблеми на външната и вътрешната политика, но не могат едностранно да предизвикат правни последици в чужда правна сфера, нито подлежат на принудително изпълнение при необходимост.

Определението на Административния съд подлежи на обжалване в 7 – дневен срок.