Решават окончателно дали Портних е кмет на Варна
Решават окончателно дали Портних е кмет на Варна / Дарик Варна, архив

Четвърто отделение на Върховния административен съд разгледа на 16 септември касационната жалба на кандидат-кмета доц. Христо Бозов за изборни нарушения и касиране на вота, с който Иван Портних бе избран за кмет на Варна. Заседанието се състоя на 16 септември, като пред ВАС не се явиха нито жалбоподателят, нито заинтересованата страна - настоящият кмет на морската столица, съобщава в днешния си брой "Народно дело".

Доц. Бозов бе възложил на процесуалния си представител да връчи доказателства върху хартиен носител, но те не бяха приети от съда. Иван Портних бе депозирал отговор на касационната жалба, която има характер на писмена защита.

За Общинската избирателна комисия, която е ответник по дело №11025 от 2013 г., на заседанието присъства председателят й Велин Жеков. Според него Административният съд - Варна, правилно е отсъдил, че няма нарушения на Изборния кодекс и би следвало решението да бъде потвърдено. Според Жеков жалбоподателят доц. Бозов показва неразбиране на изборната материя.

В съдебното заседание участва прокурор Чавдар Симеонов от ВАП, който изрази становище, че:

„Касационната жалба е подадена в законоустановения в чл. 267, ал. 1 от Изборния кодекс срок от надлежна страна по чл. 210, ал. 1 от АПК, спрямо която постановеният съдебен акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима, като по същество е неоснователна.

Така постановеното съдебно решение за потвърждаване на основание чл. 267, ал. 10, предложение 1-во от Изборния кодекс на оспореното решение на Общинската избирателна комисия, с което е обявен избраният за кмет на община Варна, е правилно. Решението е постановено при спазени съдопроизводствени правила и правилно приложен Изборен кодекс. Съдът е изяснил релевантните за спора факти, като за приетото фактически и правно се е обосновал. По посочените в жалбата нарушения по повод на конкретния вид избор съдът е изложил подробни мотиви. Основателно е приетото от съда, че обстоятелства, обосноваващи опорочаване на изборния резултат при проведения втори тур на частични избори за кмет на община Варна, не са доказани.

Преценката на доказателствата не обективира наличие на съществени нарушения на изборния процес или при отчитане на действителния избирателен вот, които съществени нарушения да обуславят недействителност на избора или незаконосъобразност на решението на Общинската избирателна комисия. По делото не е доказано наличие на изискуеми се по Изборния кодекс предпоставки за отмяна на изборния резултат и на решението на Общинската избирателна комисия като незаконосъобразно. При формиране на фактическите си и правни изводи съдът не е допуснал нарушение на материалния закон или необоснованост, като е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила."

Делото бе обявено за решаване в установените от закона срокове от съдебния състав с председател Галина Симеонова.