/ ThinkStock/Getty Images
Ограничават движението в посока Варна по път I-4 в района на Севлиево, съобщиха иот Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнение на дейности по пътната настилка при укрепване на свлачището при 84-ти км на първокласния път и откоса от южната му страна трафикът от първокласния път ще се отклонява при пътен възел „Севлиево“ по обходни маршрути за леките и тежкотоварните превозни средства:

АПИ: Възможни са проблеми при продажбата на е-винетки

Автомобилите до 3,5 т ще преминават през Севлиево - село Богатово - път I-4; Преводните средства над 3,5 т ще се насочват по път II-44 Севлиево-Драгановци-Габрово - п.в. „Поповци“ - път III-5004 - Обход на Габрово - Киевци - Думници - Рязковци - път I-5 Габрово - Дряново - Велико Търново - път I-4.

Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация. Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява за причиненото неудобство при пътуването, но укрепителните дейности са наложителни, за да се осигури безопасното преминаване по първокласния път.

С изпълнението на проекта ще се спре разрушителното действие на свлачищния процес, възникнал от дестабилизиране на откоса поради високото ниво на река Росица, както и от водонасищане на насипа от лошото отводняване на пътя.

До момента укрепителните дейности чрез изграждането на две силови укрепителни пилотни системи се изпълняваха без отбиване на движението. Сега предстои да се изпълнят дейностите по пътната настилка, като се очаква те да завършат до края на октомври.

Отводняването ще се осъществява посредством надлъжния и напречния наклон на пътя, както и чрез нови окопи, подокопни дренажи и контролно-ревизионни шахти, които ще отвеждат повърхностните и дренираните от пътния насип води извън компрометирания участък.

Ще бъде възстановена и настилката като се създадат необходимите условия за безопасно преминаване на моторните превозни средства. Обектът се изпълнява по проект „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 2“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.