/ Община Варна
Готови са двата нови социални центъра за грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, изградени по ОП „Региони в растеж“, съобщиха от Общината.

Откриха сградата на ул. „Петко Стайнов“ 7. Обектите и услугите са част от цялостна политика на Община Варна за подкрепа на социално уязвими граждани в морската столица.

Доказателство за това е увеличеният ръст на средствата за социални дейности - с 22%, в бюджета на града за 2021 г.,
подготвен от администрацията на кмета Иван Портних.

Иван Портних: Община Варна остава финансово стабилна в условията на пандемия

На събитието присъстваха Коста Базитов, зам.- кмет, Христо Христов, кмет на район "Младост", Таня Василева, директор на дирекция" Социални дейности", Емилия Дякова - ръководител на проекта, представители на строителните фирми, извършили ремонтите, социални партньори на общината.

Сградата на ул. "Петко Стайнов" 7 е обновена, санирана, с подменени дограма, ВиК и ел. инсталации, с поставено видеонаблюдение. Капацитетът на услугата е 40 места. За посетителите са осигурени стаи за почасов отдих, дневна, зали за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална работа. Облагородени са и външните пространства.

Рекорден бюджет на община Варна за 2021 г.

Предприети са действия да се осигури оборудване, обзавеждане и създаване на кадрови капацитет за новите услуги чрез използване на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Готов е и другият Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в район "Владислав Варненчик", който също се изгражда по проекта. Той е със застроена площ е 550 кв.м, на които са разположени 8 двойни стаи със самостоятелни санитарни помещения, дневна, трапезария, сензорна стая, стая за рехабилитация и помещение за персонала.

През октомври миналата година бе завършено и изграждането на Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в район "Аспарухово".