/ ThinkStock/Getty Images
Шест варненски проектни предложения на обща стойност близо 335 000 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания „За чиста околна среда - 2021“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

През миналата година са финансирани 14 проекта, съобщават от Областния информационен център-Варна. 21 проекта на общини и кметства от Област Варна ще получат до 10 000 лв. всяка.

Започна ремонт на стария метален клапов мост във Варна (СНИМКИ)

Със средствата ще бъдат изградени зони за отдих, детски кътове, зелени площадки и паркови пространства във Варна, Суворово, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Провадия, Дългопол и Девня.

С финансиране до 5 000 лв. ще бъдат осъществени проектите на 11 училища и два детски образователни центъра в областта. за Община Варна това са училищата ПГГСД „Николай Хайтов“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, 2 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, ОУ „П.Р. Славейков“.

Ще бъде подпомогнат проектът на Общинският детски комплекс във Варна – „Нашият двор е нашият просто. Проекти са спечелени и от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Игнатиево за „Фитнес на открито - интервенция за справяне с физическата активност сред децата с ниски доходи“. Одобрено е и проектното предложение на дългополското СУ „Назъм Хикмет“ - „Урок на открито“.

СУ „Васил Левски“ ще получи подкрепа за проекта си „Спорт и отдих в училищния двор от СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“. Сред останалите одобрени са СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Аврен, ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“ в провадийското село Кривня, ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в Суворово, ОУ „Кирил и Методий“ в Долни чифлик, ПГЗГС в с. Стефан Караджа, Вълчи дол. До 5 000 лв. ще получат и 12 детски градини във варненски общини за проекти в сферата на околната среда.

В тазгодишната кампания са подадени общо 1 657 проектни предложения от цялата страна. 958 от тях са одобрени за финансиране. Конкурсът в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Идеята е да се изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда. С реализацията на дейностите се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други, допълват от ОИЦ-Варна.