/ Община Варна
"В условията на световна пандемия Община Варна остава финансово стабилна. Доказателство за това е и фактът, че през 2020 г. бе потвърден кредитният рейтинг на общината - със стабилна перспектива". Това заяви кметът Иван Портних в началото на сесията на Общинския съвет, който заседава и трябва да разгледа бюджета за 2021 година.

Кметът припомни, че в бюджета са заложени ясни приоритети, като във всяка една от сферите на социално-икономическия живот има предвидено увеличение на средствата - за социални дейности, образование, здравеопазване, спорт, култура.

Рекорден бюджет на община Варна за 2021 г.

"Този бюджет ще даде възможност за една радикална крачка напред по отношение на облагородяване на междублоковите пространства в обхвата на целия град. Визирам този ангажимент, който сме поели наред с големите инфраструктурни проекти, защото хората трябва да живеят в съвременна удобна градска среда.
 
 

Добро и слънчево утро! Усмихнат и успешен ден! 😊☀️ От вчера Варна има рекорден нов бюджет за 2021 г., тук можете да...

Posted by Иван Портних on Thursday, 4 March 2021


Тези проекти - за ремонти на малките улици, изграждане на тротоари, паркинги и градинки, на нови детски и спортни площадки, засягат стотици хиляди наши съграждани. Затова е важно да бъдат реализирани.

Вярвам, че в рамките на тази сесия Общинският съвет ще подкрепи проектобюджета, което ще ни даде възможност да продължим уверено напред", коментира още Иван Портних.