До дни става ясно ще касират ли изборите
До дни става ясно ще касират ли изборите / Дарик Варна

Адвокатите на Христо Бозов са отправили искане до съда за откриване на производство по оспорване на положените подписи на членове на Секционни избирателни комисии за извършени поправки в 2 от поисканите първоначално 7 броя протокола. Това стана ясно на второто заседание на Административния съд за касиране на местните избори по искане на неуспелия кандидат за градоначалник Христо Бозов. Съдът отхвърли искането, тъй като адвокатите му не уточниха конкретно връзката между искането и предмета на спора.

До 29 юли защитата на Иван Портних трябва да предостави писмено своето становище по спора. Съдът ще се произнесе с решение по делото в законно установения 14 - дневен срок от постъпване на жалбата.