Вековни дървета във Варна
Вековни дървета във Варна
Най-младото дърво е над стогодишен хималайски кедър

10 вековни дървета се намират на територията на Варна, като информацията за тях се съхранява в специален регистър в общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Това са дървета от видовете атласки кедър, хималайски кедър, либуцедрус, чинар, липа, бяла топола, полски бряст и цер.

Най-младото от дърветата, включени в регистъра, е хималайски кедър, който е на над сто години и намира се в двореца Евксиноград. А най-старото е чинар, на 1051 г.,  на територията на „Галатекс“ АД (бивша текстилна фабрика „Първи май") в „Аспарухово“.