Седемдесет процента от паралелките от първи до четвърти клас в общините Търговище, Попово и Опака, в които се отчитат над 250 новозаразени с коронавирус на 100 000 души население за 14 дни, се връщат към присъственото обучение. Това става възможно след декларирано от над 50 на сто от родителите на учениците съгласие за тестване на децата с неинвазивни тестове за възстановяване на присъствения учебен процес, съобщават от Областната управа.

От 160 паралелки с общо 2702 ученици в начален етап в посочените три общини това условие е изпълнено за 112 паралелки, сочи справка на РУО - Търговище, изпратена до областния управител на Търговище Станимир Парашкевов.

МОН: Тестовете се бавят, в 15 области учениците остават онлайн

Четиридесет и осем паралелки от 13 училища остават да учат от разстояние в електронна среда. Изцяло в електронна среда ще се провежда учебният процес в шест учебни заведения в различни населени места. Част от учениците от паралелките с възобновено присъствено обучение също ще останат по домовете си и ще се обучават онлайн, тъй като родителите не са декларирали съгласие за тестването им.

РУО-Търговище разполага с общо 5675 теста за учениците от начален етап. Днес тестовете са разпределени по училища и предоставени на директорите. Предстои директорите да организират извършване на тестването в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Тестването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката (с изключение на учениците със специални образователни потребности) от медицинско лице и/или определен от директора педагогически или непедагогически специалист, като е допустимо участие на доброволци - родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (зелен сертификат).
БТА