/ dariknews.bg, Деян Герговски
С първа копка в Чирпан ще поставят началото на дейностите по мащабен проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.
 
Проектът за почти 122 млн лева, е свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа с краен срок на реализация до края на 2023 година и засяга  градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. 
 
Обхватът на инвестиционното намерение в Чирпан включва спиране на водоизточник „Текира“ поради влошени качества на водата и реконструкция на  участък от довеждащия водопровод на водоизточник „Марица“ с обща дължина 5 341 m. Ще се включат и захранващи връзки към два водоема, с цел осигуряване на по-добро качество на водата и достатъчно количество питейна вода за гр. Чирпан.

Мащабен ВиК проект се изпълнява в Смолян

Идейното решение за реконструкцията на водопроводната мрежа на  Чирпан включва зониране на града, като се оформят три зони – висока зона и две ниски зони. Общата дължина на предвидената реконструкция е 989 m. Канализационната система ще бъде реконструирана, така че да поеме всички отпадъчни води от  Чирпан и да ги отведе до новоизградената градска пречиствателна станция.
 
Инвестицията включва общо 1 961 m  канализационна мрежа, голямата част от която е нови колектори. Част от проекта е и нова канализационна помпена станция.
 
Първата копка по проекта ще бъде направена на 28 юли.
 
ВиК Стара Загора