/ iStock/Getty Images
Мащабен ВиК проект, който ще подобри значително водоснабдителната и канализационна инфраструктура в Смолян се изпълнява с финансиране по ОП "Околна среда".

Първата копка по "Интегриран воден проект за агломерация Смолян" бе дадена днес от областния управител Недялко Славов и кмета на града Николай Мелемов. Проектът е на обща стойност над 91 млн. лв. и според Недялко Славов ще подобри значително качеството на услугата, предоставяна от ВиК-Смолян.

Новата реколта от Родопите представена на фермерски пазар в Смолян

С изпълнението на проекта се планира да се намалят загубите по ВиК мрежата в областния град до 47 процента, докато сега течовете се изчисляват над 69 на сто. Справка на ВиК-Смолян сочи, че преди изпълнението на първия проект за воден цикъл на града, загубите във водопреносната система са били около 80 процента.

В рамките на проекта ще се подменят и рехабилитират десетки километри водоснабдителна и канализационна мрежа. Предвижда се и реконструкция на главния градски събирателен колектор, както и доизграждане на съоръжение за третично пречистване в градската пречиствателна станция.

Със стартиралия проект ще се подобри качеството на ВиК услугата за жителите на улици и квартали в Смолян, които не бяха обхванати при проекта за първи воден цикъл. За да се намалят неудобствата около затварянето и разкопаването на улици, изпълнителите на проекта ще информират предварително за графика на строително-монтажните дейности по квартали и участъци.

Предвижда се да бъде разработен интернет сайт, в който да бъде оповестявана актуална информация по проекта, включително и за предстоящите затваряния на улици.

Мащабната инвестиция, която ще се осъществи с европейски средства, няма да се отрази на цената на питейната вода, според областния управител Недялко Славов.