Започва ремонт на Детската млечна кухня в Казанлък
Започва ремонт на Детската млечна кухня в Казанлък / Пресцентър Община Казанлък

Съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 година, приета с Решение № 884/07.02.2014 г. на Общински съвет - Казанлък, е предвидено да се извърши ремонт на Детската млечна кухня в града.

В тази връзка Община Казанлък уведомява всички родители, че Детска млечна кухня и разкритите към нея филиали прекратяват дейността си за периода от 16 юни /понеделник/ до 21 юли /понеделник/ 2014 г.

Заявки ще се правят на 18 юли /петък/ за 22 юли /вторник/ от 11.30 часа до 13.00 часа.
При промяна в обстоятелствата, гражданите на Казанлък, които ползват Детската млечна кухня за своите деца, ще бъдат своевременно уведомени на сайта на община Казанлък, на адреса на Детска млечна кухня - ул."Христо Ботев" № 30 и във съответните филиали към нея.

Детска млечна кухня - Казанлък е открита на 01.11.1978 г. с 200 абоната. През годините нараства броят на желаещите майки да получават храна от детското заведение, съобразена с действащите физиологични норми за здравословно хранене и подпомагане отглеждането на децата до 3-годишна възраст.

Детската кухня приготвя и предоставя храна за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст и обслужва около 450 деца в т.ч.около 80 деца в разкрити филиали в с. Овощник, с. Крън, с. Енина, с.Шейново и с. Бузовград. Приготвя се храна за три пункта в различни части на град Казанлък и детско отделение в „МБАЛ д-р Христо Стамболски" ЕООД.