/ ThinkStock/Getty Images
Възстановена е услугата на Виваком на територията на община Стара Загора.

Поради срив в услугите на доставчика на комуникационни услуги Виваком на територията на Община Стара Загора, малко над час не можеше да бъде осъществена телефонна връзка с общината и горещия телефон.

 
Община Стара Загора