/ община Стара Загора
Жители на ромския квартал „Лозенец“ в Стара Загора настояват за изграждане на жилища за социално слаби граждани, както и за разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество, канализация в обособените квартали с концентрация на бедност.
 
Финансиране ще се търси от общинския и републиканския бюджет, както и  чрез кандидатстване пред фондовете на Европейския съюз.
 
Сред исканията на жителите на квартала са урегулиране на общински терени намиращи се в съседства с кв. „Лозенец“ с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи, изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите терени, ремонт и преасфалтиране  на основни улици, по които се осъществява комуникацията на територията на квартала.
 
Хората настояват за  подобряване качеството на водата и търсене на решения за справяне с водния режим в квартала,  обособяване на повече площадки за сметосъбиране и редовно извозване на битовите отпадъци, като и затова движението по ул. „Знание“ да стане  еднопосочно и да се ремонтира оградата на Средно училище „Христо Смирненски“.
 
Исканията бяха събрани в две подписки, които бяха връчени на председателя на Общинския съвет Мария Динева и зам.-кмета по образование, здравеопазване и социални дейности Иванка Сотирова. Подписите събраха инициативни групи, подкрепени от Обществен дарителски фонд Стара Загора и Сдружение „Свят без граници“.
 
Според Ганчо Илиев от Сдружение „Свят без граници“ основният проблем е незаконното строителство, но трябва да се вземат мерки и за решаване на инфраструктурните проблеми на законно живеещите жители на квартала.
 
„Вече са изградени социални жилища в бившата Метрология, но желаещите да живеят там, трябва да изпълнят определени критерии. Определен е и един терен за предоставяне на места за строителство, предстои и изграждане на инфраструктура там. Мисли се и за други варианти“, припомни зам.-кметът Сотирова. Що се отнася до режима на водата, вече е проведен разговор с управителя на ВиК инж. Румен Райков, който е информирал, че предстои въвеждането на водомери с дистанционно отчитане в близката година.
 
Според Мария Динева и Иванка Сотирова част от проблемите  като оградата на училище „Христо Смирненски“, за ул. „Знание“ и за сметосъбирането могат да бъдат  решени в кратки срокове.
 
Председателят на местния парламент се ангажира да  информира заседателите, за да се търсят варианти за разрешаване на исканията.