Стартират три проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Стартират три проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” / netinfo
От началото на месец август в община Казанлък стартира изпълнението на три проекта в областта на предоставянето на социални услуги с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Тя е финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за близо 270000 лева.

В рамките на проектите ще бъде предоставяна социалната услуга „Домашен помощник” на около 150 от нуждаещи се в общината – както в град Казанлък, така и в другите населени места. Петдесет и седем души ще бъдат наетите домашни помощници за срок от една година..

Проектите са партньорски между Община Казанлък, фондация „Надежда 2003” и „Хоспис Пресвета Богородица”, като вече стартира първото обучение на домашните помощници. В ход е и набирането на потребители и все още има места за асистенти.

По проект „Независимост и социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Казанлък” водеща организация е Община Казанлък, а партньор е фондация „Надежда 2003”. Стойността на проекта възлиза на близо 90 хиляди лева.

Водеща организация по проект „Високо качество на живот чрез социални услуги за жителите на община Казанлък”на стойност 89332 лева е „Хоспис Пресвета Богородица”, а по проект „Услугата Домашен помощник за нуждаещите се от община Казанлък”, на стойност 89212,90 лв. Община Казанлък е партньор и по двата проекта.