посещение
посещение / Областна администрация Стара Загора
Меморандум за сътрудничество между област Стара Загора и област Арагацотн в Армения подписаха областният управител Гергана Микова губернатор Давид Геворгян. Двете страни се договарят за задълбочаване на връзките в областта на образованието, културата, здравеопазването, туризма, винопроизводството, цветарството и производството на лечебни растения. Важността от създаването на подходяща инвестиционна среда, която да позволи развитието на туристическите връзки, особено на зимен туризъм в Армения и на летен туризъм в България, посочиха още двамата губернатори.
 
Губернатор Давид Геворгян отдаде важно значение на стартиращото сътрудничество между областите Арагацотн и Стара Загора. „Нашите народи имат много общи неща и пътищата на нашата история са се пресичали в различни времена. Уверен съм, че ще намерим сфери за сътрудничество в търговията, икономиката, селското стопанство, туризма, образованието, културата и други области“, каза губернаторът.
 
„Много арменци живеят в Стара Загора и в България. Мисля, че това е още една добра причина за сътрудничество “, подчерта и старозагорският областен управител Гергана Микова. Тя изрази надежда, че сътрудничеството в различни области ще бъде ползотворно и успешно.
 
Посещението на областния управител Гергана Микова и заместника й Димитър Драчев в Армения бе първата визита на българска делегация на областно ниво в тази държава.
 
През следващата година по покана на областния управител Гергана Микова арменска делегация от област Арагацотн ще посети Старозагорска област.