/ iStock/Getty Images
Община Стара Загора, съвместно с Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии, организират информационен семинар на тема „Готовност на регионите за дигитална трансформация – ролята на публичния и частния сектор".

Той ще се проведе през платформата ZOOM на 12 октомври от 17.00 часа и е част от 19-то издание на инициативата на Европейския съюз- Европейска седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek).  Модератор на събитието ще бъде Нора Ишкова - Изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии.
 
Във форума участие ще вземат още Ирина Рейес, член на кабинета на комисаря Мария Габриел, Христина Добрева - държавен експерт в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Илия Кръстев - председател на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии и Илия Петров - регионален мениджър Корпоративни клиенти към Виваком.

В Стара Загора дискутират готовността на регионите за дигитална трансформация

Семинарът има за цел да покаже ползите от дигитализацията за предоставяне на по-ефективни, устойчиви и приобщаващи градски услуги и среда, ориентирана към гражданите и бизнеса.Росица Райкова – началник-отдел „ Инвестиции“ в Община Стара Загора ще представи основните елементи за това как дигитализацията може да бъде приложена на местно ниво и готовността на Стара Загора за подобна трансформация в контекста на Зелената сделка.
 
Регистрация за събитието може да се направи на следния линк: Readiness of regions for digital transition – role of the public and private sectors – knowledge city - 12INFO21542 (swapcard.com)
 
община Стара Загора