Стойностите за фини прахови частици в землището на старозагорското село Ракитница вече са в норма. Това става известно от официалната страница на Регионалната инспекция по околна среда и води.

Завършили са 72-часовите замервания на качеството на атмосферния въздух заради пожара на Регионалното депо за отпадъци в землището на населеното място.

След големия пожар в депото край Ракитница: Има завишение на праховото замърсяване

От мобилна автоматична станция (МАС) на Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция за околна среда-Пловдив, е проследено качеството на атмосферния въздух по десет показателя.

Припомняме, че след пожара в Регионалния център за отпадъци край старозагорското село Ракитница беше отчетено завишение над нормата от 1,59 пъти на показателя фини прахови частици. 

Данните от измерванията с мобилна апаратура (GASMET) на Регионална лаборатория не отчетоха нарушения на качеството на атмосферния въздух по допълнително измерваните показатели.
БТА