/ Мини Марица-изток
С решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД се дава нов тригодишен мандат на сегашното ръководство на „Мини Марица - изток“ ЕАД в състав:
 
„Мини Марица-изток” с рекорден добив на въглища

1. Андон Петров Андонов
2. Николай Стефанов Диков
3. Георги Иванов Коев
 

Професионални отличия за специалисти на „Мини Марица-изток” ЕАД

Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица - изток“ ЕАД и особено на председателя на Съвета на директорите Николай Диков и на изпълнителния директор и член на Съвета на директорите Антон Андонов, както и на оперативно ръководство.