/ Dariknews.bg, архив
Първият месец на 2019 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища.Това е най-високият януарски добив в историята на дружеството от създаването му досега.

Дни на отворените врати в "Мини Марица-изток" за ученици

С реализираните 3 427 789 тона през януари дружеството изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната с ритмичното подаване на въглища.Постижението е със 106 789 тона повече от досегашния рекорд, реализиран през януари 2015 година в размер на 3 321 000 тона.
 
Пожарникарите от „Мини Марица-изток” отбелязват професионалния си празник

Изпълнението на откривните работи
общо за дружеството за януари 2019 г. е  102 %, бизнес планът е преизпълнен със 134 250 м3 земна маса. Разкрити, натоварени и транспортирани са 7 524 250 м3 земна маса.
 
Професионални отличия за специалисти на „Мини Марица-изток” ЕАД

През 2019 година бизнес планът на дружеството предвижда добив на въглища от 27 500 000 тона и разкриването, транспортирането и насипването на 95 000 000 кубически метра земна маса.