родители
родители / ThinkStock/Getty Images
„Стадии в детското развитие и взаимоотношенията родители – деца”, е темата на публична беседа, с лектор психологът Галина Димитрова. Ще бъдат обсъдени периодите в детското развитие и промените, които настъпват в тях, приоритетната връзка между деца и родители, както и ще бъдат обсъдени добрите практики за насърчаване на игровата дейност като важен фактор за ранното детско развитие.

Беседата ще се проведе на 22 юни  от 10:00 часа, Детски отдел на Библиотека „Родина” на ул. „Българско опълчение“ 69 и са поканени родители, учители в ясли и детски градини, доброволци.

Събитието се осъществява в рамките на проект „Учим се и растем заедно”, финансиран по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот”, с партньорството на Фондация „Работилница за граждански  инициативи“ и Български дарителски форум.