Прокуратурата се е самосезирала след наводненията в Карловско
Прокуратурата в Стара Загора се самосезира във връзка с наводнението в няколко села в района на община Карлово, граничеща с община Казанлък и посочените по долу общини, като една от причините за него може да е незаконна сеч на дървесина в планинските терени, съобщиха от обвинението.

Необходимостта от извършване на проверките е в изпълнение на правомощията на прокуратурата по „Надзор за законност, защита на обществения ред и правата на гражданите“.

Демерджиев: Има данни за нарушения при сечта над карловските села

Прокуратурата разпореди на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, извършването на проверка на дейността на фирмите, добиващи дървесина в района на общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.

Следва да се установи има ли случаи на добив на дървесина извън определените участъци и без съответното разрешително, или след издадено такова, но извън разрешените количества и определените участъци и други.

Ще се установява дали  са предприети мерки за недопускането на нарушения в бъдеще и за санкциониране на извършителите. Проверките следва да се извършат от длъжностни лица от Регионална дирекция по горите и съответните горски стопанства към РДГ на територията на петте общини.

След приключване им прокуратурата ще изиска обобщена писмена информация относно:

- да се установи от началото януари до настоящия момент има ли констатирани случаи на добив на дървесина без съответното разрешително или след издадено такова, но извън разрешените количества
- да се установи за същия период има  ли случаи на добив на дървесина извън определените участъци
- вследствие на извършената проверка и  констатиране на други нарушения от страна на добиващите фирми, да се посочи какви санкции и мерки са предприети за недопускането им в бъдеще
- при проверката да се следи  за осъществени състави на престъпления по чл.235 от НК - незаконна сеч на дървесина


Срокът за приключване на проверката е двумесечен.