Бюрата по труда осигуряват детегледачи с европейски средства
Бюрата по труда осигуряват детегледачи с европейски средства / Снимка: ОИЦ-Благоевград
Агенцията по заетостта приема заявления по проект „Родители в заетост” до изчерпване на финансовия ресурс. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Той предоставя възможност за заетост на безработни лица.
 
По проекта от услугата „детегледач” може да се ползва:
- до 8 часа на ден – от заети и безработни родители, които към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- до 5-годишна възраст вкл., т.е. децата не непосещават детски ясли, заведения и предучилищни групи;
- до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-годишна възраст, които посещават детски ясли, заведения, както и училище.
 
Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.
 
Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.
 
Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление за участие може да намерите на сайта на Агенция по заетостта или да попитате в Бюрото по труда  - Стара Загора, стая 103, гише 21 или 23.