Правят бързи тестове за ХИВ в Стара Загора
Правят бързи тестове за ХИВ в Стара Загора / DarikNews.bg, архив

Бързи тестове за ХИВ ще бъдат правени утре в Стара Загора. Изнесения КАБКИС 10 ще бъде разположен пред Младежкия дом във времето от 18,30 до 20,00 часа. Инициативата е на Регионалната здравна инспекция и е част от отбелязването на 1 декември - световния ден за борба срещу СПИН.

От началото на тази седмица до края на следващата пък в училищата в област Стара Загора се провеждат обучения с акцент рисково сексуално поведение, предоставят се здравно-образователни материали, картички, плакати, филми, презервативи.

Предвижда се оформянето на изложби, провеждане на викторини, видеопокази в часовете на класния ръководител, обучения от медицински специалисти, анкети, оформяне на кътове, изнасяне на беседи, дискусии, радиопредавания на територията на учебни заведения, изготвяне на презентации от ученици, изготвяне и разпространение на символичния знак на кампанията - червена панделка. Учениците от с. Търничени - община Павел баня пък ще изработят „жива" панделка.

900 ученици пък ще бъдат включени в анкетното проучване на тема „Какъв е рискът за мен". То се организира от РЗИ-Стара Загора през целия ноември.

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2011 г. честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5.7 случая на 100 000 население. За България честотата на новите случаи с ХИВ е 2.7 случая на 100 000.

Общият брой на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването лица, живеещи с ХИВ/СПИН към 14 ноември 2013 г., е 1809 души.

Според пътя на предаване на инфекцията отново се наблюдават две особено уязвими групи - мъже, които имат сексуални контакти с други мъже - 38,5 % и инжекционно употребяващи наркотици - 15,6%.

Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (за сравнение - те са представлявали 25,4% от всички новорегистрирани през 2012 г.) и значително се увеличава делът на лицата сред хомо- и бисексуалната общност.

Запазва се тенденция за концентриране на ХИВ-серопозитивни случаи основно в по-големите области на страната: София (67), Пловдив (26), Пазарджик (13), Варна (12), Благоевград (5), Добрич (5), Хасково (9), Бургас (6) и др.

Очертава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените е 59 години.