Общинските дружества отчетоха добри резултати  на среща с кмета на Стара Загора
Общинските дружества отчетоха добри резултати на среща с кмета на Стара Загора / Община Стара Загора

Общинските дружества в Стара Загора са в добро финансово и кадрово, и сравнително добро техническо състояние, повечето от тях са завършили финансовата 2011 г. с положителен финансов резултат. Този извод се наложи след проведената среща на кмета Живко Тодоров и гл.финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева с техните управители, за подробно запознаване с проблемите и резултатите от дейността им.

От „Тролейбусни превози" ЕООД отчитат 12 хил. лв. печалба за миналата година и увеличение на основните заплати в дружеството със 7 %. Техниката е в добро състояние, но е прекалено остаряла. Сервизът работи добре, но тролейбусите са по на 25-30 г., въздушно- контактната мрежа също е стара, отчете управителят инж. Димитър Авджиев. Предвид увеличението на цените на резервните части, гумите, електроенергията и др., от дружеството ще внесат докладна до ОбС за увеличение на цената на билета на 1 лв. от 1 май, съобщи той.

Живко Тодоров съобщи, че ще се върви към компенсиране на картите за пенсионери и ученици на база изминати километри, което ще се засича с GPS-устройствата и въведения за целта софтуер, което трябва да се случи след изграждане на Проекта за интегриран градски транспорт, който общината се надява да бъде одобрен до 6 месеца и реализиран до края на 2014 г.

„Мересев" ЕООД е дружество със социална насоченост и повече от 60 на сто от работещите там са хора с различни заболявания. Производителността е ниска, а разходите по издръжката са високи, съобщи управителят Таня Славова. Заплатите се изплащат редовно, няма съкращения, има дори минимална печалба за миналата година. Дружеството е внесло предложение в Община Стара Загора да продължи да стопанисва 4-те магазина, които са му предоставени за безвъзмездно ползване.

Дружеството „Обредни дейности" също отчита печалба за миналата година, но има нужда от специализиран автомобил. То е на пълна самоиздръжка, само за социалните погребения получаваме по 240 лв. от общината, съобщи управителят Коста Кунев.

„Ученическо хранене" ЕООД макар и да извършва социална дейност, отчита минимална печалба за 2011 г. Три от столовете са били ремонтирани със собствени средства, а купонът за хранене все още е на стойност 1,50 лв., съобщи управителят инж. Георги Георгиев. Дружеството получава за храната режийни за сметка на общинско финансиране, но има проблеми с поевтиняването й в СОУ „Железник", СОУ „М. Горки" и ГПЧЕ „Р. Ролан", в които то се включва в цената на закуската. Проблем е настаняването на диетичния стол, който се намира в Търговската гимназия и обслужва 300 души. Търсят се варианти за удовлетворяване претенциите на собственика на имота, съобщи главният финансист Цанка Ганева.

Дружеството „Автосервиз на здравни заведения" извършва на 80 % външни услуги, като обслужва и всички автомобили на общината. То е лицензирано за обслужване и ремонт на санитарни автомобили от болнични заведения, извършване на годишни технически прегледи и основен ремонт на всички видове автомобили, търговска дейност с авточасти и оценки за техническото състояние на автомобили, информира управителят Славчо Митев. Общината е осигурила 50 000 лв. за закупуване на специализиран автомобил за транспортиране на хора с физически недостатъци, стана ясно още по време на срещата.

В Диагностично- консултативен център I - Стара Загора ЕООД с управител д-р Георги Лисичков работят 63 души, а 21 лекари са на граждански договори. За миналата година са отчели с около 4 000 лв. по-малко приходи, но досега общо са инвестирали около 570 000 лв. за нова апаратура. Най-тежък е проблемът със сградния фонд и енергоефективността на сградите. Ще се търсят варианти чрез публично-частно партньорство, отстъпено право на строеж или европейско финансиране за пребазиране на центъра, който е в окаяно състояние, но се намира на около 1600 кв.м. общински парцел, обобщи кметът Живко Тодоров.

Не е добро състоянието и на сградата на Медицински център I - Стара Загора ЕООД, който също осъществява специализирана извънболнична помощ по смисъла на закона за лечебните заведения. Успели са да инвестират 150 х. лв. за апаратура, но е належаща нуждата от саниране на сградата, съобщи управителят д-р Тодор Раев.

По предписание са извършени два ремонта със собствени средства в Дентален център I - Стара Загора ЕООД, но належащ сега е ремонт на покрив на сградата, а апаратурата е безнадеждно остаряла, според управителя д-р Стефан Иванов.

Задлъжнялостта е най-големият проблем на Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора. Управителят д-р Любомир Любенов се оплака от липса на финансиране от Министерството на здравеопазването по извършените дейности за лечение на туберкулоза.

От недостатъчно финансиране се оплакаха и от Центъра за кожно-венерически заболявания, които получават 9 000 лв. годишно за диспансеризация от МЗ. Големите болници също не са се издължили към тях, информира управителят д-р Райна Гърдева-Гарванова.

Центърът за психично здраве - Стара Загора ЕООД отчита 16 000 лв. печалба за 2011 г., но изключително остарелият сграден фонд налага радикално решение за настанените в бараки дейности на дружеството. Управителят д-р Стефан Гарванов сподели, че има малко закъснение в началото на годината със заплатите на работещите там 55 души, но то вече се преодолява.

Д-р Петьо Чилингиров, управител на Комплексния онкологичен център в Стара Загора отсъства от срещата.