среща
среща / областна администрация
898 668 лева са задълженията към EVN България, а най-голям длъжник в Старозагорско остава УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с неизплатени 614 237 лева.
 
Дългът е значително намален като е сключена спогодба за неговото разсрочване. В момента УМБАЛ няма текущи задължения.
 
Специализираната болница в Радунци, която не функционира, има задължения от 156 000 лв. Длъжник на дружеството е и болницата в Раднево, която е натрупала дългове за 58 000 лв.
 
Данните представиха регионалният мениджър на Робърт Дик и Калина Трифонова, зам.-председател на УС на електроразпределителното дружество по време на информационна среща с областния управител Гергана Микова.
 
Инвестиции в размер на 9.2 млн лева е направило дружеството за тази година в Старозагорска област. Продължава изграждането на системата за дистанционно отчитане на битови електромери.
 
През годината са изградени нови 9.8 км електропроводи за средно напрежение и 18.8 км – за ниско напрежение, както и 23 нови трафопоста.
 
От пет години EVN работи в партньорство със 7 гимназии от страната по дуално обучение на ученици и досега са обучени 118 младежи. По-голямата част от тях след завършването си са започнали работа в различни структури на електроразпределителната компания.
 
За 15 години електроразпределителната компания е направила в България инвестиции в инфраструктура и услуги за 1.8 млрд.лв. Монтирани са над 1 милион дистанционни електромери, изградена и подменена е мрежа с дължина 21 460 км.
 
От навлизането на EVN на българския пазар до сега авариите са намалели с около 40%.