/ DarikNews.bg, архив
Заявления за увеличаване цените на електро- и топлоенергията за периода от юли 2019 г. до юни 2020 г. са внесли от EVN, съобщиха от дружеството.

В случай че КЕВР одобри, то дневната и нощна тарифи за битовите клиенти ще се увеличат с 4% за първата и 7,1% за втората. 
 
Според ЕВН, съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство, стойността на месечната фактура на това домакинство ще се увеличи с 2,34 лв. от 51,78 лв. на 54,12 лв.