Земеделците декларират пред НАП доходите си до 2 май
Земеделците декларират пред НАП доходите си до 2 май / Дарик, архив
1312 юридически лица от Старозагорска област не са платили в срок пълния размер на декларирания данък печалба. На 31 март изтече срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък. Забавянето на плащането на данък печалба води до начисляване на лихви за всеки просрочен ден и до предприемане на действия за принудително събиране на дълга, напомнят от НАП – Стара Загора.

Годишната декларация са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Над 2000 юридически лица от региона не са го направили и вече са санкционирани, независимо от това дали са упражнявали дейност или не. Минималните глоби за неподадена в срок декларация са 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

От тази година е позволено подаване на коригираща декларация след законоустановения срок. При откриване на счетоводна грешка след срока за подаване на годишната данъчна декларация (31 март 2017 г.) подателят има право еднократно в срок до 30 септември на текущата година да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация.