книги
книги / iStock/Getty Images
Библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо 2018 година, информират от ТСБ-Югоизток.
 
Фондът се състои от  1 012.0 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90. 6 %. ( 916.6 хил.).
 
Регистрираните читатели са  10 701, което е със  7.3% повече в сравнение с предходната година. Посещенията  нарастват с 31.0 % и достигат  179.3 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 266.7 хил., което представлява  26.4% от общия библиотечен фонд
 
В края на миналата година кината в област Стара Загора са 3, а киноекраните – 14, като броят им остава непроменен спрямо 2018 година. Прожекциите в кината намаляват с 1.1% в сравнение с 2018 година, а посещенията се увеличават с 5.1%. Прожектирани са 349 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 48 български, 43 европейски, 254 от САЩ и 4 от други страни.
 
През изминалата година в област Стара Загора извършва дейност 1 регистриран и лицензиран радиооператор.
 
На територията на областта са функционирали 8 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 3 повече от 2018 година. Излъчените програми са с обща продължителност 62 338 часа, или с 90.9% повече в сравнение с предходната година.