/ община Стара Загора
Над 90 предложения гласуваха общинските съветници в Стара Загора по време на редовното юлско заседание на местния парламент.

След  дебати, с 34 гласа „За“ беше одобрено създаването на Постоянна комисия за спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора.

„Всяко едно управление трябва да показва и своята морална страна, която всеки декларира. Трябва да има етичен кодекс и етична комисия, защото това са принципите на доброто управление. Те трябва да третират поведението на общинския съветник при изпълнение на неговите служебни задължения, а не да разглежда личния му живот“, каза по време на обсъждането кметът Живко Тодоров.

На сесия в Стара Загора обсъждат създаването на Етична комисия

Прието беше и предложението за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник на община Стара Загора.

Дадено беше съгласие за присъединяване към Споразумението за зелен град, между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в ЕС, споделящи единната визия на европейските градове за чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, също така подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема.

С подписването на Споразумението за зелен град, Стара Загора ще стане част от нарастващото движение за опазване на природната среда и подобряване на качеството на живот на европейците.
 
община Стара Загора