/ Община Казанлък
Проблем остава снабдяването с маски, които се продават на завишени цени
Общинският Кризисен щаб в Казанлък предстои да запознае Националния Кризисен щаб с препоръките на местния бизнес при разрешаване на въпросите им, възникнали след въведените национални мерки за превенция разпространението на коронавирус - COVID-19. 

Община Казанлък

Едно от предложенията на казанлъшкия бизнес бе да се осигури европейски транспортен коридор за движение на стоки. “Близо 70% от продукцията на част от нас е предназначена за Европа. Ще започнем да търпим загуби, а е добре да се помисли как да се избегне това”, коментираха работодатели.

Кабинетът: Бизнесът да не съкращава работници, поемаме 60% от заплатата им (ВИДЕО)

Те изразиха мнение, че имат много работа и дългосрочни договори за поръчки.
 Другото предложение, което отправиха за ненарушаването на доставките на стоки в чужбина, е свързано с преразглеждане от Националния щаб на мярката за 14-дневна карантина на шофьорите, които превозват стоки в Европа.

Община Казанлък

Това може да се реши чрез осигуряване на предпазно костюми за всеки шофьор или със създаване на транспортни коридори с ескорт. Предложенията им ще бъдат незабавно сведени до Областния и Националния кризисни щабове. 

Заседание на общинския Кризисен щаб с представителите на бизнеса се проведе в Казанлък във връзка с превенцията от разпространение на коронаворус - COVID-19. 
Представителите на фирмите съобщиха, че са взети строги мерки относно пропускателния режим.


В Казанлък се създават спешни екипи за подпомагане на възрастните и самотноживеещи хора

Достъпът на външни лица се осъществява при строг контрол. Входните потоци на повечето места се регулират с дистанционни термометри. Обсъжда се и вариант за закупуване на термокамери в предприятията.

Създаден е ред за влизане на транспортни средства на територията на фирмите, а водачите на тези транспортни средства са задължени да ползват лични предпазни средства. За производствата, където има струпване на много работници, се обсъжда вариант за въвеждане на двусменен режим на работа или преминаване на гъвкаво работно време.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Постъпваме отговорно към хората и тяхното здраве

Столовете във фирмите ще работят кетърингов режим и спазване на завишени мерки за хигиена. С цветни ленти ще бъде определена дистанцията, която работниците трябва да спазват един от друг в помещенията за хранене. Храната ще бъде раздавана в пакети.

Предприети са мерки за дезинфекция на вътрешния транспорт във фирми, където има такъв. На срещата стана ясно, че предприятията  разполагат с дезинфектанти и лични предпазни средства за служителите, направени са поръчки и се очакват нови количества.

Представители на туристическия бранш в Стара Загора апелира за подкрепа от институциите

Проблем остава снабдяването с маски, които се продават на завишени цени. В някои от фирмите се монтират допълнително бойлери с цел спазване на лична хигиена от страна на работниците.