Доставят технологичното мобилно оборудване за Регионалния център за управление на отпадъците
Доставят технологичното мобилно оборудване за Регионалния център за управление на отпадъците / Община Стара Загора

Заместник - кметът на община Стара Загора Йордан Николов и изпълнителният директор на „Евромаркет кънстракшън" АД Крум Христов, подписаха договора за доставка на технологично мобилно оборудване по проекта за „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора".
Договорът е на стойност 2 463 000 лв. без ДДС, срокът за изпълнението му е шест месеца.

Ще бъде доставено технологично мобилно оборудване и механизация за Регионалния център за управление на отпадъците в с. Ракитница и претоварните станции за битови отпадъци в Казанлък, Гурково и Гълъбово. За регионалния център ще бъдат осигурени един компактор за депо, който мачка и уплътнява отпадъка, един челен товарач, колесен багер с права и обратна лопата, самозахранващ се мобилен шредер за едро габаритни отпадъци, два многофункционални товарача, трактор с 10-тонно ремарке, многофункционален трактор и др. За претоварните станции ще бъдат доставени два контейнеровоза с ремаркета и ремаркета за контейнери.
Освен доставка на посоченото оборудване, изпълнителят на поръчката ще осигури гаранционно обслужване на техниката и обучение на персонала.

Изпълнението на договора за доставка на технологично мобилно оборудване и механизация е част от инвестиционния проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", на обща стойност 52 млн. лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.". Бенефициент по Договора за безвъзмездна помощ е Община Стара Загора, с партньори общините от региона - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора".