ДИПКУ Стара Загора с 50-годишен юбилей
ДИПКУ Стара Загора с 50-годишен юбилей / Дарик Стара Загора

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет чества 50 години от създаването си.

Той е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки и Института за повишаване квалификацията на учителите в Стара Загора.

"Всички прояви в ДИПКУ Стара Загора от 1 юни до 30 юли са посветени на 50-годишнината. Кулминацията на честванията ще бъде на 16 юни от 17 часа в Регионалната библиотека "Захарий Княжески", когато ще излъчим и кратък филм за историята на Департамента", обясни директорът доц. Галя Кожухарова.

Официалната вечер на преподавателите от ДИПКУ Стара Загора ще уважат с концерт и талантите от НУМСИ "Христина Морфова".

На следващия ден, 17 юни, ще се открие и Педагогическият форум, който тази година е под наслов "Непрекъснатото образование - предизвикателство пред съвременния човек". В рамките на форума главният модератор д-р Димитрина Брънкова ще представи интерактивна сесия "Информационните технологии в образованието".

Преподавателите от Департамента са поканили свои колеги, за да обменят опит в прилагането на "интерактивната бяла дъска". Този метод на обучение предлага по-големи възможности пред учители и ученици чрез информационните технологии.

Преподавателите в Департамента работят в рамките на различни национални и международни проекти за прилагане на съвременните добри практики в образователния процес.

"Един от проектите е т. нар. система "Xpert", която е насочена към квалификация и обучение на университетските преподаватели", каза директорът на ДИПКУ Стара Загора доц. Галя Кожухарова. Това е международен сертификат, който се получва след успешно положен тест. "В обучението се включват основно универститетски преподаватели", обясни доц. Кожухарова.

Към момемта в Департамента работят 14 преподаватели, а в най-скоро време се очаква към екипа да се присъедини и нов асистент по "Български език и литература".

Над 50 хиляди души са преминали през различните обучения в ДИПКУ Стара Загора.  "Забелязваме повишен интерес към работата в екип, както и в курсовете по проекти", обобщи доц Кожухарова.

В структурата на Департамента са обособени две катедри - "Природоматематически дисциплини и технологии" и "Хуманитарни дисциплини". ДИПКУ в Стара Загора разполага и с Регионален център за мобилност на учени, който работи за развитие на кариерата на учените в Южна България.

В България има и още само два Департаментаза информация и повишаване квалификацията на учителите - към Софийския и към Варненския университет.