Депото за отпадъци ще бъде готово до средата на 2015 година
Депото за отпадъци ще бъде готово до средата на 2015 година / DarikNews.bg

До юли 2015 година Регионалното депо за битови отпадъци трябва да бъде завършено.

Строителните дейности се поемат от консорциум „Иринополис", в който влизат четири фирми-„Водстрой 98", „Трейс Груп холд", „Енергоремонтстрой" и „Инфраструктурно строителство". Всяка една от фирмите е специализирана в определен вид дейност, има опит в изграждането на подобни обекти като депото в Ботевград, а обещанието е за качествена и в срок изпълнена работа. Четирите дружества разполагат с персонал от 2300 души, което позволява обектът да бъде подсигурен и ресурсно. Финалният срок за строителните дейности е декември, а до края на април-за отстраняване на нередности.

Регионалното депо се изгражда по проект на Оперативната програма „Околна среда" и е за малко над 52 млн лева. Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора".

Депото е от изключителна важност за жителите на 12-те общини, но проектът, с ръководител зам.-кметът Йордан Николов, извървя дълги съдебни битки и премина през доста трудности, припомни кметът Живко Тодоров. „Изграждането на депо, площадка или завод във всяка една община е един от въпросите, по който ЕС не търпи отлагане и заради това всяка година изплащаме съответните отчисления към МОСВ. Нашият проект премина през много съдебни спорове и сега предстои да подпишем договора. До дни ще бъде издадено и строителното разрешение".

Количеството на отпадъка, който ще влиза в депото, ще бъде намален чрез сепарираща инсталация. В момента върви обжалване и дейностите по нея ще стартират, когато бъде избрана фирмата, увери кметът Тодоров. Старото сметище на Мандра баир ще бъде ликвидирано, а в момента се работи по проект за рекултивацията му. За финансирането ще се търсят средства от националния бюджет, като прогтнозната сума е около 3 млн. лева.

Изграждането на Регионален център за управление на отпадъците включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране. Технологията на Инсталацията за сепариране и закрито компостиране включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци и растителни отпадъци, разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини (дървесни и „зелени" отпадъци) в регион Ст. Загора.

Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

Кметът Живко Тодоров и Момчил Борисов от строителния консорциум подписаха договора за изграждането на Регионалното депо за битови отпадъци.