компютър лаптоп
компютър лаптоп / ThinkStock/Getty Images
Таньо Брайков, Иван Чолаков и Дамян Георгиев са в състава на Работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества.

Предложението за създаването й е на председателя на Общинския съвет Мария Динева.

След кратки дебати старейшините одобриха годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд.

С пълно единодушие беше решено Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора да носи името на проф. Минко Балкански.

Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение в Националния подбор за избор на Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“, решиха още съветниците.

За втори път заседанието на местния парламент беше проведено дистанционно, гласувани бяха близо 60 точки.