/ iStock/Getty Images
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари е 1 282 лв., за февруари - 1 298 лв. и за март - 1 343 лева.
 
През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в региона е 1 307 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.3%, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 28.8% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 13.2%.
 
Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ с 10.6%.
 
В края на март, в сравнение със същия период на миналата година, наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.7 хиляди, или с 1.7%.
 
Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ - с 1.1 хил., а най-голямо увеличение - в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.5 хиляди.