Despite the crisis, businesses and citizens paid their taxes and social security contributions
Despite the crisis, businesses and citizens paid their taxes and social security contributions / iStock/Getty Images
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2020 година. е 1 244 лв., за ноември - 1 221 лв. и за декември - 1 295 лева, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 253 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 2.2%.
 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 10.6% и „Добивна промишленост“ - с 4.8%.
 
Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 15.1%.
 
Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.2%, като в обществения сектор нарастването е с 6.6%, а в частния - с 2.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 959 лв.), Враца (1 360 лв.), София (1 330 лв.) и Варна (1 302 лева).

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2020 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 96.5 хиляди.